VELKOMMEN TIL

ANDERS LASSEN FONDEN
OFFICIELLE HJEMMESIDE

FøLG MED I NYHEDER OG OPDATERINGER via ALF Facebookside, som du kan se her til højre >

Anders Lassen Fonden er en almennyttig fond, som er under protektion af Hans Kongelige Højhed Kronprinsen og har navn efter en af Danmarks højst dekorerede soldat i allieret tjeneste, Anders Lassen, Military Cross med 2 bars, samt Victoriakorset, der blev tildelt posthumt efter hans død natten mellem 8. og 9. april 1945.

OM ANDERS LASSEN

Navn:

Anders Frederik Emil Victor Schau Lassen

 

Forældre:

Far: Godsejer Emil Victor Schau Lassen

Mor: Suzanne Maria Signe, født Raben-Levetzau

Søskende: Frants Axel Lassen 1922 og Bente 1931

 

Anders Lassen famile var præget af stor fædrelandskærlighed, der blev skabt i tabet af syv brødres død under krigene i 1848 og 1864.

BARNDOMMEN

Anders Frederik Emil Victor Schau Lassen født den 22. september 1920 på Høvdingsgård Gods på Sydsjælland.

Hans far var godsejer Emil Victor Schau Lassen og mor Suzanne Maria Signe Raben-Levetzau.

De fik senere Frants Axel Lassen i 1922 og Bente Lassen i 1931.

Det var en familie med stor fædrelandskærlighed, idet Anders Lassens oldefar på faderens side og dennes broder, døde som følge af slaget ved Dybbøl i 1864. To andre af oldefaderens brødre, døde i treårskrigen 1848-1850. Alle oldefaderens brødre døde i denne periode; enten i kamp eller ved tyfus.

 

Anders og Frants var friluftsmennesker og havde en fantastisk barndom, hvor de elskede at være ude i naturen. De nød hver en mulighed, de fik for at være ude at fiske og overnatte i naturen. Ofte kom de ikke hjem om aftenen, men hverken deres mor eller far var urolige, for de kunne altid se en røgsøjle fra deres bål, og så vidste de, at drengene havde det godt.
Efter familien flyttede til Bækkeskov, fik Anders en luftbøsse, som han straks begyndte at bruge til at jage rotter og småfugle med.

 

I 1931 startede Anders Lassen på Herlufsholm kostskole, men skolen anså ham som ”letsindig og ubekymret” og han klarede sig ikke spor godt. Men han var respekteret og afholdt af alle på skolen. Anders fik en alvorlig nyrebetændelse, som satte ham tilbage skolemæssigt og familien valgte, at han skulle starte på skolen i Lundby i stedet.

 

Anders Lassen klarede lige akkurat at bestå sin eksamen, dog med årets dårligste realeksamen. Men i løbet af skoletiden fandt Anders Lassen nogle helt andre evner, som gjorde ham velanset blandt andre børn i området. Et familiebesøg får vækket Anders’ interesse. Gregers Ahlefeldt-Laurvig-Bille kom forbi og viste nogle hjemmelavede buer og pile frem. Han lærte Frants og Anders Lassen at lave deres egne buer og pile og opfordrede dem til at føre jagtbøger.
Anders havde et unik talent for bueskydning, bl.a. var han ferm til at ramme fugle i flugt, og han udviklede også en speciel teknik, hvor han først sneg sig tæt på et råvildt og så satte han i en spurt, nærmest lydløst, og kom tæt på råvildtet, før han, stadig i løb, sendte en dræbende pil mod dyret.

Denne teknik anvendte han en gang under en øvelse i Skotland, hvor han dog løb et råvildt op og dræbte det med en kniv til stor glæde for hans soldaterkammerater, som fik godt kød i dagene efter.

 

 

SØMANDEN

Efter sin realeksamen tog Anders Lassen nogle måneder på Ollerup Gymnastikhøjskole, inden han som 18-årig valgte at gå ind i handelsflåden, hvor han første gang stævnede ud fra København den 19. Januar 1939 på M/S Fionia fra ØK. På denne tur beskriver Anders Lassen at livet til søs som skibsdreng er en kende kedeligt, men besøgene i andre havne beskrives som spændende og Anders Lassen kommer både i de fine dele af byerne men også i de mindre fine.

20. marts vender M/S Fionia hjem mod København og hele familien modtager ham den 11. maj 1939 på kajen.

 

21. juni 1939 tager Anders Lassen hyre på M/T Eleonora Mærsk som aspirant i A.P. Møller. Nu var han sømand og det passede ham bedre den forrige tur. Da Anders Lassen havde lagt Danmark bag sig, vidste ingen, at det skulle være sidste gang, at han var i Danmark.

Den sidste fysiske kontakt familien fik med Anders, var i Hamborg i august måned.

Her besøger Suzanne Lassen ham i fire dage og siger farvel til ham den 11. august.

Efter krigsudbruddet 1. September 1939, skriver Anders hjem, at han nu får tredobbelt hyre, hvilket glæder ham – han frygter faktisk at sejle til USA, hvor der ikke er faretillæg.

Den 9. April 1940 begyndte krigen for alvor at bekymre Anders Lassen. Indtil da havde han ikke udvist den store interesse for den, men nu blev Danmark besat og det vakte en vrede i Anders Lassen, som nu anså det for hans pligt at kæmpe mod tyskerne.

Den 9. April 1940 modtager skipperen på Eleonara Mærsk et signal fra rederiet om, at de skal søge til neutral, tysk eller italiensk havn. Men besætningen havde ikke lyst til det og da den amerikanske afdeling i rederiet anmodede skibene om at blive i internationalt farvand, tog besætningen chancen og tvang skipperen til at søge mod allieret havn. Dette skete dog først efter at besætningen, herunder Anders Lassen, skrev under på, at de havde lavet et ”mytteri” mod skipperen.

Besætningen skrev nu under på at arbejde under engelske regler, og Anders Lassen og telegrafisten forsøgte undervejs at blive optaget i Royal Air Force, hvilket ikke lykkedes, da man på dette tidlige tidspunkt af krigen ikke optog udlændinge i det britiske flyvevåben.

Til gengæld viste Anders Lassen gode evner som kanonskytte, så han blev skibets vigtigste mand i forhold til bekæmpelse af miner og ubåde med de kanoner, som nu blev sat på Eleonara Mærsk.  Anders Lassen ville dog gerne i kamp med tyskerne og forsøgte at komme væk fra Eleonara Mærsk, hvilket først lykkedes i november 1940. Her fik han hyre på et engelsk skib, der bragte ham til Scapa Flow i Orkney-øerne.

 

SOLDATEN

Juledag 1940 afmønstrede Anders Lassen og tog til Newcastle. Han overvejede igen at søge ind i Royal Air Force, men et møde med en dansk kaptajn, Werner Iversen, gjorde, at Anders Lassen den 24. Januar aflagde en ed om at ville kæmpe mod Danmarks fjender for hvilken som helst magt, der ligeledes var i kamp med tyskerne.

Og et par uger senere påbegyndte den militære træning, men Anders anså den for triviel og kedelige. Man havde håbet på, at Anders Lassen kunne sendes til Danmark som agent for Speciel Operation Executive (SOE), men man fandt hans temperament og personlighed for et problem for en agent – man mente ikke at Anders Lassen kunne undgå at komme i tyskernes søgelys.

 

Samtidig længtes Anders Lassen efter søen og det skulle blive hans overgang fra SOE til mødet med kaptajn Gustavus March-Phillips, kaldet GUS og hans næstkommanderende Geoffrey Appleyard, kaldet Apple, der havde fået lov til at oprette en lille specialtjeneste. De søgte efter en ung mand med kendskab til søen og her blev Anders Lassen nævnt og i april 1941 ankom han til Poole i Sydengland, hvor han skulle indgå i besætningen på træskibet ”Maid Honor, som skulle bruges til en specialopgave. Men forude lå en masse træning med skibet, hvor Anders flere gange viste sine evner som sømand og blev velanset af resten af holdet.

Det var under Operation Postmaster, kapringen af Duchessa d’Aosta ved Fernando Po i januar 1942, at Anders Lassen udviste snarrådighed under missionen, og inden de var tilbage i havn, havde GUS udnævnt ham til sekondløjtnant, hvilket stadig var uhørt så tidligt i krigen. Men udnævnelsen blev senere bekræftet af Krigsministeriet.

Efter lidt tid i Afrika, hvor Anders Lassen uddannede soldater, vendte han tilbage til England og kom ind i Small Scale Raiding Force.

 

Enheden der havde GUS som chef, havde til opgave at lave nålestiksoperationer mod de tyske styrker på de engelske kanaløer og de nordfranske kyster.

I hele 1942 deltog Anders Lassen i mange af disse operationer og udviste gang på gang handlemod og handlekraft. Han var kompromisløs i sin opgaveløsning og hadede tyskerne af et godt hjerte, hvilket han noterer i sin dagbog flere gange.

Men under en operation, hvor Anders Lassen ikke er med grundet en skade, dør Gus March-Phillips og Anders noterer i sin dagbog: ”Den eneste mand jeg virkelig kunne lide og respekterede”. I november 1942 udnævnes han til løjtnant og i december modtager han sit Military Cross for hans indsats i Operation Postmaster samt Barricade og Basalt.

I starten af 1943 overføres Anders Lassen til Special Air Service (SAS) under kommando af David Stirling. Men David Stirling tages til fange i Libyen og ingen kender til tankerne bag fremtiden for SAS. Men andre tager over og Special Boat Service oprettes med 230 mand, hvor Lord Jellicoe bliver chef. Lord Jellicoe og Anders Lassen får et godt forhold til hinanden og Anders udmærker sig gang på gang i operationer, der foregår i det græske øhav. Igen er formålet at lave små nålestiksoperationer, der skal fastholde styrker området og dermed udmatte Aksemagternes kampkraft på andre fronter.

Anders Lassen deltager i Operation Albumen på Kreta i sommeren 1943, hvis formål var angreb på tre tyske flyvepladser og udøve så meget skade som muligt. Anders Lassens opgave er at angribe flyvepladsen ved Kastelli. Med sig har han tre kammerater og de formår at lave et voldsomt angreb, så tyskerne tror det er en langt større styrke end blot fire mand. De fire mand ødelægger otte flyvemaskiner, bland andet fire stk. Ju-87 Stukas, samt antænder store brændstoflagre på flyvepladsen.

 

Frem til midten af 1944 deltager Anders Lassen i flere togter mod italienske og tyske bastioner på de græske øer. Operationerne varer flere uger før end soldaterne vender tilbage til deres base i Libanon for at restituere. Anders Lassen forstår lokalbefolkningens problemer på de øer, som de kommer til under deres operationer og han opnår deres respekt som en god leder.

I august 1944 ankommer SBS og Anders Lassen til Athen og lidt senere på året viser Anders Lassen igen sin opfindsomhed og viljestyrke, da han med få mænd, ca. 40-50 stykker, rykker ind i Saloniki og efter korte kampe med tyskerne, får dem til trække sig ud af byen. Anders sender hermed signal til den engelske hovedstyrke, om at nu var Saloniki befriet og de kunne bare komme og afløse hans styrke. Det tog næsten 14 dage og det lykkedes for Anders Lassen og hans mænd at holde byens 150.000 indbyggere i nogenlunde ro.

 

Fra december 1944 til februar 1945 fungerede Anders Lassen som guvernør på Kreta. Der var kampe mellem stridende partisangrupper og Anders Lassen skulle nu sikre en fred mellem dem og de tyske styrker på øen, som havde lavet en ikke-angrebsaftale med partisanerne. På den måde kunne tyskerne overleve på øen. I møder med Anders Lassen fortalte den tyske kommandant, at han gerne ville overgive sig til Anders Lassen men han anså den britiske styrke for at være for lille til at garantere tyskernes sikkerhed.

 

Anders Lassen havde opnået stor status på øen efter angrebet på flyvepladsen i Kastelli og de forskellige partisangrupper støttede ham. Dog var der er enkelt episode, hvor en partisangruppe angreb i Heraklion og nogle engelske soldater mistede livet eller blev hårdt såret.

Kort efter deres begravelse, tog Anders Lassen med skib til Italien, for at deltage i kampene på dette område

Døden i Commachio

I Italien blev SBS og Anders Lassen sat ind i kystområdet ved Commachio. Her skulle SBS undersøge om de kunne trænge igennem den massive tyske front, som havde bragt den allierede fremrykning til et stop. Det viste sig, at sumpområdet var svært befæstet og det var svært at få oplysninger om det tyske forsvar. De allierede ville benytte SBS til en afledningsmanøvre og Anders Lassen fik til opgave at trænge igennem sumpen den 8. april om natten. Da efterretningerne lod meget tilbage at ønske sig for at gennemføre operationen, endte den også med at gå galt. Og natten mellem den 8.-9. april 1945 mistede Anders Lassen livet i en indsats, hvor han reddede sin patrulje fra total udslettelse ved at ofre sit eget liv.

 

For denne indsats tildeltes Anders Lassen Victoria-korset.

 

LEGaTUDDELING

2016

2015

2014

2013

2012

2011

FUNDATS

Fondens formål er:

 

- at belønne betydningsfuld militær indsats samt støtte og opmuntre tilskadekommet dansk militær personel,

 

- at tilgodese personer der yder eller har ydet en særlig humanitær indsats, eller sådanne personers efterladte, og som er i økonomisk trang eller har vanskelige økonomiske forhold,

 

- i form af en engangsydelse - at yde et økonomisk bidrag som anerkendelse eller opmuntring til medlemmer eller tidligere medlemmer af Jægerkorpset eller Frømandskorpset eller sådannes pårørende,

 

- at knytte Anders Lassen som et forbillede til Jægerkorpset og Frømandskorpset

og derved knytte tættere bånd mellem de to korps.

LÆS MERE HER

BESTYRELSEN

H.K.H. Kronprins Frederik

protektor

Christian D. Lassen

kasserer

jens bach

ch fkp

Michael Hyldgaard NÆSTFORMAND

kåre R. jakobsen

ch jgk

jeppe handwerk

FORMAND

Nicolai Moltke-Leth

STIFTER

STØTTE TIL FONDEN

Anders Lassen Fonden er en almennyttig fond.

 

For at bevare prædikatet almennyttig fond, skal Anders Lassen

 

Fonden hvert år modtage over 100 donationer, som hver især opfylder følgende krav:

 

- Donationen skal være på mindst kr. 200,- og

 

- Donationen skal indeholde et CPR-/CVR-nummer.

 

 

mobilEpay

1         Åben MobilePay app og indtaster personlig kode

 

2         Tryk på betal øverst højre side

 

3         Scan QR-kode

 

4         Godkender betalingen med et swipe til højre

 

MobilePay: 77 53 85

 

KR 200

KR 500

KR 1000

BANKOVERFØRSEL

Nørresundby Bank: 7450 111111-1

Danske Bank: 4183 3001863290.

Postgiro: 066-6866

eller ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer.

ÅRSRAPPORT

ÅBNER I NYT VINDUE

 

ALLE RETTIGHEDER ALF

GENGIVELSE AF MATERIALE PÅ DENNE SIDER MED GENGIVELSE AF KILDE

 

© 2017. All rights reserved

Juridisk navn: ANDERS LASSEN FONDEN

 

CVR-nr: 19168948

 

Selskabsform:  Fonde og andre selvejende institutioner

C / O.

Jægerkorpset

Thisted Landevej 53

9430 Vadum

 

mail@anderslassenfonden.dk

Michael Hyldgaard NÆSTFORMAND
Michael Hyldgaard NÆSTFORMAND
Michael Hyldgaard NÆSTFORMAND
Michael Hyldgaard NÆSTFORMAND
Michael Hyldgaard NÆSTFORMAND

VELKOMMEN TIL

ANDERS LASSEN FONDEN
OFFICIELLE HJEMMESIDE

Michael Hyldgaard NÆSTFORMAND
Michael Hyldgaard NÆSTFORMAND
Michael Hyldgaard NÆSTFORMAND
Michael Hyldgaard NÆSTFORMAND
Michael Hyldgaard NÆSTFORMAND